منبع تغذیه مخصوص واحدهای هیتاچی نیروگاه گازی

این منبع تغذیه با طرحی جدید و در ابعاد کوچک جایگزین سیستم قدیمی و حجیم منبع تغذیه این واحدهای نیروگاهی می گردد . سیستم قدیمی ساخت جنرال الکتریک بوده و کاملا فرسوده و غیر قابل تعمیر می باشد