معرق چوب

کنار هم چیدن قطعات مختلف، از یک یا چند ماده‌ی خاص به انگیزه ایجاد طرح و اشکال مختلف منظم و غیرمنظم در قالب ایده و ابتکار و خلاقیت هدفمند خالق اثرمعرق سنگ نامیده می شود.
از جمله: معرق چوب، معرق سنگ، معرق فلز، معرق کاشی، معرق چرم و…