مسکن موقت انعطاف پذیر با قابلیت احداث سریع

محصول حاضر، طراحی مسکن موقت انعطاف پذیر، سبک و مقاوم با قابلیت احداث سریع می¬باشد. سازه این طرح به صورت انعطاف-پذیر، بهم¬پیوسته و مدولار می باشد؛ بدین ترتیب قابلیت باز و بسته و بزرگ شدن در راستای طولی را دارد. سبک بوده و حجم کمی را قبل از برپایی اشغال می¬کند. بدلیل کم‌بودن گونه‌ها و تعداد اتصالات برای نصب و ساخت آن نیازی به تکنولوژی¬های پیچیده و افراد متخصص نیست چنانکه مردم محلی می توانند براحتی آنرا برپا کنند. اسکلت سازه به صورت قیچی¬سان می باشد که یه صورت پیش¬ساخته در خارج از محل ساخته می شود. ساخت طرح مورد نظر شامل مراحل مختلفی از قبیل برپایی سازه، کف، سقف و دیوار می¬باشد. طرح پلان مورد نظر از سه قسمت فیلتر ورودی (کفش کن): آشپزخانه و سرویس بهداشتی و فضای نشیمن تشکیل شده است. استفاده از مصالح بومی و در دسترس که از لحاظ اقتصادی آن را مقرون به صرفه می کند.