مرجع دانستنی های زندگی سالم

دانستنی های سبک زندگی سالم در عصر فناوری اطلاعات و نفوذ شبکه های اجتماعی در لایه های زندگی افراد جامعه، اقدامی است که ضرورت آن در تحقیقات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.