محافظ ولتاژ صنعتی سه فاز شامل کنترل کننده

کنترل کننده هوشمند بانک خازنی با عملکرد پنج مرحله ای براساس افت یا ازدیاد ولتاژ، فرمان قطع روی ولتاژهای بالاتر و پایین تر از حد مجاز و قابل برنامه ریزی توسط کاربر، تعیین زمان قطع و تایمر زمان وصل مجدد و قابل برنامه ریزی توسط کاربر، دارای صفحه نمایشگر LCD بمنظور سهولت در برنامه ریزی ونمایش شرح خطا
، نمایش ولتاژ سه فاز بطور همزمان روی صفحه نمایشگر بطور دائم