محافظت سازه های فولادی در برابر حریق

سازه های فولادی به علت ضعف در برابر حریق نیازمند مقاوم سازی هستند ؛ که متاسفانه در ایران کتر به آن توجه شده است یکی از روش های مقاوم سازی استفاده از متریال پایه معدنی می باشد .