متعادل سازی فاز درشبکه توزیع

سلام،بنده مهندس امیرحسین آقامحمدی هستم، این دستگاه دستگاهی پیشرفته از قطعات کامل مناسب و بهینه استفاده شده است که برای تعادل شبکه های سه فاز توزیع مورد استفاده قرار میگیرد. بعنوان مثال :مایک آپارتمان چند واحدی مثلا ۱۲واحدی داریم که هرفاز متعلق به ۴ واحد میشود هر گاه یکی از این چهار واحد به هر شکل منزل نباشند یا جریان برق کمتری مصرف کنند آیسی به رله دستور میدهد که جریان برق ساختمان را روی اون فازی که جریان کمتری مصرف میکند بیندازد و این کار باعث کاهش تلفات، کاهش افت ولتاژ و نوسانات برقی میشود یعنی محافظت کلی از سیستم ساختمان میشود