مبدل ولتاژ بالا مخصوص ماشین های هیبریدی

این مبدل مخصوص ماشین های هیبرید طراحی و ساخته شده است