مبدل مخصوص تغذیه بی سیم پست های انتقال

یکی ازضروری ترین لوازم ارتباطی موجود درپست های انتقال نیرووفوق توزیع بیسیم می باشد که بایستی همواره وبدون وقفه حتی درشرایط
بحران وبی برقی پست روشن ودرحال کارباشد . به همین منظور برای تغذیه این بیسیم ها از منبع تغذیه وشارژر AC۲۲۰V ویک عدد باطری در
محل نصب بیسیم استفاده می شود . همانطور که می دانیم عمرمفید باطری ها محدودبوده و هرسال مبالغ زیادی بابت تعویض باطری های فرسوده
و همچنین شارژرهای صدمه دیده بعلت شارژ مداوم باطری های خراب هزینه می شود . دستگاهی که دراینجا معرفی می شود مبدل DC۱۰۰V
باطری خانه پست ها به DC۱۳,۸V مورد نیاز بیسیم می باشد . بانصب این دستگاه ضمن این که یک ولتاژ کاملا تثبیت شده و دائمی برای بیسیم فراهم می شود ، شارژر و باطری مربوطه نیز از محیط اتاق فرمان جمع آوری وفضای اشغال شده آزاد و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های مربوطه می گردد. حفاظت های پیش بینی شده روی این دستگاه قابلیت اطمینان کاری برای مصرف کننده و تغذیه کننده باطری خانه پست فراهم می آورد .