مبدل انرژی موج ستون نوسانی آب

مبدل انرژی ستون نوسانی آب، یکی از سامانه‌های جذب انرژی از امواج دریاست. این سامانه در دو نوع ثابت و شناور طراحی می‌شود که نوع ثابت آن در ساحل، یا نزدیک ساحل نصب شده، به همین دلیل هزینه نصب، تعمیر و نگهداری آن کمتر است. در این سامانه، پس از برخورد موج به دستگاه، ستون آب درون آن شروع به نوسان کرده، با متراکم کردن هوای به دام افتاده، جریان هوا سبب چرخش توربین بادی می‌شود.