ماهی طعم دهی شده با عصاره های گیاهی ریزپوشانی شده

با استفاده از این فناوری که مجموع روش های آماده سازی و جدا کردن استخوان فیله، روش های رساندن طعم به عمق ‏گوشت و به علاوه روش های ریزپوشانی عصاره های گیاهی می باشد، فیله ماهی طعم داری تولید می شود که ویژگی های حسی ‏بسیار مطلوبی داشته و بازارپسندی مناسبی دارد. محصول نهایی به شکل منجمد و غیر منجمد قابل توزیع بوده و برای مصرف ‏کننده از نظر زمان آماده سازی و همچنین هزینه مقرون به صرفه می باشد. تنوع محصولات تولید شده بر پایه این فناوری بیش ‏از ۱۰ نوع می باشد.‏