مانومتر پرتابل فشار ورید ژوگولر و رسم منحنی آن

اندازه گیری فشار ورید ژوگولار به عنوان شاخصی جهت تخمین فشار مرکزی دهلیز راست از مدت ها قبل در بالین بیماران مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر میزان متوسط فشار وریدی ژوگولار منحنی و امواج منحصر به فرد این ورید نیز ارزش بسیار بالایی جهت تشحیص انواعی از بیماریهای قلبی عروقی ( برای مثال پریکاردیت فشارنده و تامپوناد قلبی و …) دارند. در حال حاضر این امکان فقط در مراکز مجهز به واحد آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی قابل انجام است که به هیچ وجه برای تشخیص بیماری و یا آموزش دانشجویان بالینی در دسترس نمیباشد. در این اختراع، برای اولین بار در کشور دستگاه پرتابل سنجش فشار ورید ژوگولار و رسم منحنی های مربوطه آن بر بالین بیماران ساخته و در بیمارستان مسیح دانشوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین دستگاه ساخته شده قابلیت افزودن ماژول¬های جدید برای اندازه¬گیری فشار شریانی، محاسبه خروجی قلب، گرادیان فشار شریانی – وریدی، ضربان قلب، اکسیژن خون و رسم نوار قلب را داراست.