ماشین های برداشت گل زعفران

زعفران از جمله مهمترین نباتات صنعتی ایران و بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود و با این حال مکانیزاسیون مراحل مختلف کاشت و داشت این محصول بسیار پایین است و برداشت محصول هیچ مکانیزاسیونی ندارد.
اما امروزه ملاحظه می¬‌شود خطر حضور تولیدکنندگان جدید در بازار در کنار تولید غیر اصولی و پرهزینه در کشور هر روز جدی¬‌تر حس می¬‌شود. ماشین برداشت گل زعفران با امکان برداشت گل و عدم آسیب به سایر اجزای بوته زعفران طراحی شد تا موانع گلوگاه تولید را مرتفع ساخته و موجبات افزایش سطح زیر کشت و پایین آمدن هزینه تولید را فراهم کند. نیروی محرکه دستگاه از موتور علف زن تامین می شود که قابل جدا شدن است. این دستگاه می تواند به کمک تنظیماتی که دارد گل زعفران نیم هکتار مزرعه زعفران را در ۷ ساعت کاری برداشت نماید و به برگ های بوته، گل های غنچه در حال بیرون آمدن و تیج های سفید زعفران آسیبی وارد نمی کند و نکات بهداشتی رعایت می شود. مزرعه زعفران باید کاملا تسطیح و ماله کشی شده باشد.