ماشین رولینگ مخصوص قالب بتن

الف ) ماشین رولینگ NAMIRA410
ب ) ماشین رولینگ NAMIRA510
ماشین رولینگ NAMIRA 510 برای تولید با طول زیادتر و تعداد بیشتر ودارای استهلاک کمتر و عمر بالای قطعات می باشد.