ماشین برداشت گل زعفران

این ماشین ها در دو مدل تولید و تجاری سازی شده اند و می توانند با سرعت بالا گل زعفران را برداشت نموده و به بوته هیچ آسیبی نمی زنند. در این دستگاه از سنسورهای ویژه ای استفاده شده است.
این دستگاه توسط کارشناسان فنی وزارت جهاد کشاورزی بازدید شد و اکنون از طرف وزارت جهاد کشاورزی به خریداران وام تعلق می گیرد و تعدادی از زعفرانکاران از این تسهیلات استفاده کرده اند.
تولید صنعتی محصول صورت گرفته است و بیش از ۱۰۰۰ دستگاه در سال جاری تولید و روانه بازار شده است.
کانال تلگرام
zaferanmashin@
حاوی فیلم و توضیحات کامل است و برای فروش دستگاه راه اندازی شده است.