ماسک نانو

استفاده جهت محافظت از ابتلا به بیماریهای تنفسی نظیر کرونا