ماسک سه لایه جراحی

ماسک سه لایه پزشکی جهت جلوگیری از انتقال بیماری های ویروسی و محافظت افراد در برابر عوامل بیماری.