ماسک تنفسی ارتقا یافته با نانو الیاف

ماسکهای نانوالیاف به منظور حفاظت در برابر گرد و غبارها، فیومها (Fumes) و یا میستها (Mists) مورد استفاده قرار می¬گیرند. در این ماسکها علاوه بر لایه های پارچه اسپان باند و ملت بلون از یک لایه فیلتر نانوالیاف برای به دام اندازی آلاینده¬ها استفاده شده است. فیلتر نانوالیاف به دو صورت عمل میکند:
۱)هرچقدر ظرافت الیاف تشکیل دهنده فیلتر بیشتر باشد و الیاف تولید شده قطر کمتری داشته باشند توانایی جذب آلاینده ها توسط فیلتر از نظر تعداد بیشتر می شود. (به دلیل افزایش سطح تماس )
۲) هرچه ظرافت الیاف تشکیل دهنده لایه های ماسک بیشتر باشد، ماسک به مشابه صافی با مش ریزتر عمل کرده و اجازه عبور ذرات ریزتر را نخواهد داد.
بدیهی ست که هدف اصلی استفاده از ماسک جلوگیری از ورود آلاینده ها به سیستم تنفسی می باشد و استفاده از نانوالیاف در لایه های ماسک باعث فیلتر کردن مقدار بیشتری از ذرات آلاینده می شود.