ماسک آرایشی بهداشتی یولاف

پاک کردن سموم و چربیهای سطح پوست به منظور حفظ لطافت و سلامت آن و همچنین پاک کردن انواع مواد آرایشی و گریم‎های بکار رفته روی صورت توسط افراد مختلف جهت جلوگیری از بروز بیماریهای مختلف پوستی و زیبایی کامل، دغدغه‎ای است که همواره توسط بسیاری از مردم بویژه جوانان ابراز می‎شود. محصولات موجود در بازار که شامل انواع پاک کننده ها همچون صابونها و یا کرمهای پاک کننده به گونه‎ای است که ممکن است به دلیل استفاده از حلالهای آلی همچون الکل و یا استفاده از صابونهای قلیایی منجر به حذف کامل چربیهای پوست و یا تغییر میزان اسیدیته پوست شده که باعث بروز خشکی و ترکهای پوستی در مصرف کنندگان می شود. گزینه جایگزین فوق استفاده از مواد جاذب و قابض گیاهی بوده که ضمن جذب مواد چرب سطح پوست و باز نگه داشتن مجاری غدد سباسه، امکان جریان طبیعی و مناسب ترشحات این غدد را در سطح پوست فراهم نموده به گونه‎ای که از بروز عفونتهای باکتریال سطح پوست و حذف کامل چربی پوست و بروز خشکی جلوگیری نماید. گیاه یولاف زراعی یکی از گیاهان دارای مواد ژلیفیکانت محلول در آب به نام بتاگلوکان بوده که می تواند توانایی درمانی فوق را اعمال نماید.