ماسک‌های نانویی بوفالو

این ماسک‌ها با برخورداری از لایه‌های پیش فیلتر ملت بلون و لایه فیلتر نانوالیاف، هوای ورودی به مجرای تنفس فرد را فیلتر کرده و از ورود سایر عوامل بیماری‌زا و ذرات آلاینده ریز تا سه میکرون با کارایی ۹۹ درصد جلوگیری می‌کند. عملکرد این نوع ماسک به این صورت است که ابتدا لایه پیش فیلتر ذرات آلاینده بزرگ‌تر را فیلتر کرده و پس از آن لایه نانوالیاف با ساختار الیاف ظریف نانومتری خود مانند تارعنکبوت ذرات نانومتری آلاینده و عوامل بیماری‌زای ویروسی و باکتریایی را به دام انداخته و هوای تصفیه شده را از خود عبود می‌دهد.