لیزر فوق پیشرفته و پرتوان فمتو ثانیه

لیزرهای فمتوثانیه(Femto second laser) به لیزرهایی گفته می‌شود که طول پالس آنها از مرتبه چند فمتوثانیه تا چند صد فمتوثانیه باشد، این لیزرها زیرمجموعه لیزرهای فوق سریع با پالس‌های فوق کوتاه قرار می‌گیرند، معمولاً لیزرهای فمتوثانیه به روش قفل مُد انفعالی تولید می‌شوند. دانش ساخت لیزرهای پیشرفته فمتوثانیه تنها در انحصار تعداد معدودی از کشور جهان می باشد لیزر فمتوثانیه در حال حاضر کاربردی ترین و پیشرفته ترین لیزر در جهان است که با توجه به تکنولوژی پیشرفته ای که داردفناوری ساخت آن تنها در اختیار چند کشور پیشرفته همچون آمریکا، آلمان، روسیه و چین است که این نوع لیزر را در حوزه های مختلف صنعت و پزشکی به کار گرفته اند.