لِوِل سوئیچ خازنی آر-اِف

لول سوئیچ برای کنترل سطح مخازن کاربرد دارد که بسته به نوع مواد داخل مخزن اعم از مایعات یا مواد پودری می تواند از مدلهای متنوع خازنی فرکانس رادیویی استفاده نمود.فناوری فرکانسی به کار رفته در این مدل لول سوئیچ ها این امکان را به صنایع می دهد تا در دماهای بالای سیصد درجه از این نوع سنسور استفاده کنند.کمترین تاثیرگذاری نشست مواد و فرسایش بدنه سنسور برعملکرد دقیق سنسور از دیگرمزیت این فناوری می باشد.