لیگاندهای چندمنظوره جدید

میزان آنزیم استیل کولین استراز (AChE‎) در مغز سالم غالب است، در حالی که آنزیم BChE‎ نقش ضعیف‌تری در تنظیم مقادیر استیل کولین (ACh‎، مولکول حافظه) در مغز دارد. علاوه بر تنظیم سطح ACh‎، این دو آنزیم تجمع آمیلوئید بتا (پلاک‌های A‎ ) در مغز را با تشکیل کمپلکس‌های پایدار، تسریع نموده و همچنین در فسفریلاسیون غیرطبیعی پروتئین تاو به عنوان یکی از عوامل پیشرفت بیماری آلزایمر، مشارکت دارند. مقادیر ناچیزی از Zn2‎+، Cu2+‎ و Fe2+‎ در پلاک‌های مغزی بیماران مبتلا به آلزایمر یافت شدند. بر این اساس، اغلب داروهای بیماری آلزایمر از طریق مهار تجزیه ACh‎ به منظور تثبیت سطح لازم آن در مغز و همچنین کیلیت یون‌های فلزی عمل می‌نمایند.