لایه بردار پلاسمایی

این دستگاه برای لایه برداری نانومتری از سطوح و پاک کردن علایم از سطوح مختلف طراحی شده و به خوبی کارایی خود را در آزمایشگاه نشان داده است