لاینر

لاینر یا محفظه ی احتراق یکی از قطعات داغ توربین های گازی محسوب می شود که دمای آن از بسیاری قطعات داغ دیگر بالاتر است . لاینر از نظر موقعیت مکانی بین نازل سوخت پاش و ترانزیشن قرار گرفته است و هدایت هوای داغ با سرعت و فشار بالای ناشی از احتراق را بر عهده دارد . پس از یک محفظه ، یک قطعه واسطه یا ترانزیشن قرار دارد که شعله و گاز داغ محفظه احتراق را به سمت نازل ( پره های ثابت ردیف اول ) هدایت می کند . همچنین بین لاینر و ترانزیشن یک فنر (seal spring ) قرار می گیرد که ضمن جذب لرزش های مکانیکی ، وظیفه مستقر کردن لاینر در محفظه دیس شارژ را به عهده دارد . اجزای لاینر متشکل از : گلویی ، تکیه گاه های لاینر ، پرچ ها ، گلویی نازل سوخت پاش ، کپ و فنر لاینر می باشد . غیر از فنر دیگر قطعات بدنه از جنس X Hastelloy که یک سوپرآلیاژ پایه نیکل است که فاز زمینه در آن آستنیت و مهمترین فاز ثانویه ی کاربید فلزات است .