قهوه خرمای ارگانیک و ترافل با قند طبیعی

خرمارا با موادی که باعث تغییر طعم و شکل ظاهری خرما می شود را فراوری کنیم و آن را به شکل ترافل در آوریم ترافل هایی که هم بزرگسالان و هم کودکان را به سمت خود جذب می کند و علاوه بر اینکه با این کار می توانیم انسانها را به سمت این میوه پر خاصیت جذب کنیم می توانیم به افرادی که دیابت دارند را این فرصت که بتوانند از ترافل سالم با قند طبیعی استفاده کنند را بدهیم. این ترافل ها می تواند یک عصرانه بسیار مفید و کم خطر برای کسانی باشد که میل به شکلات و ترافل های پر کالری زیاد دارند با خوردن این ترافل ها هم میل به شیرینی را در خود تامین می کنند و هم از املاح معدنی و ویتامین های خرما بهره خواهند برد