قفل های الکترومکانیکی ضد سرقت

در قفل الکترومکانیکی تولید شده توسط ما برای اولین بار است که بطور مستقیم از تقابل دو میدان مغناطیسی استفاده می شود که این امر سبب بروز تفاوت های بنیادین با دیگر محصولات می شود که از جمله مهم ترین آنها میتوان به حذف کلید و ارتقای سطح امنیت ناشی از آن، حذف بخش های مکانیکی و سادگی پروسه تولید و کاهش شدید قیمت تولید و استهلاک تجهیزات و همچنین کاهش مصرف جریان برق و استهلاک و موارد بسیار دیگر اشاره کرد. بر همین اساس ملاک و معیار تمایز محصول بادیگر محصولات استفاده مستقیم از میدان مغناطیسی می باشد.