قفل مولتی سیستم

در این مدل قفل، قفل های کمکی بدون استفاده از سیلندر و با استفاده از میله های انتقال قدرت باز و بسته می شوند در نتیجه قفل های کمکی مخفی خواهند بود و امنیت بالایی را به درب اضافه می کنند.