قفل الکترومکانیکی

این قفل بعنوان قفل کمکی در دربهای ضد سرقت استفاده می شود. این محصول دارای یک عملگر الکترومکانیکی است که در مرحله سوم بسته شدن قفل فعال می شود و توسط مدار الکترونیکی می تواند قفل را در این مرحله ثابت کند و تا دستور الکترونیکی دریافت نکند اجازه باز شدن به قفل را نمی دهد. این عملگر امنیت بسیار بالایی را به قفل اضافه می کند به صورتی که بدون دستور الکترونیکی نمی توان قفل را با کلید و یا دیلم باز کرد.