فیلتر نانو کربن فعال

با توجه به قرار گرفتن در بحران کم آبی، یکی از منابع عظیم آبی قابل استفاده، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری است که از جمله منابع آلوده کننده آبهای سطحی و زیر زمینی میباشند. در چالش های فن آوری و زیست محیطی از قبیل تبدیل انرژی خورشیدی ، کاتالیستها ، دارو رسانی و تصفیه فاضلاب نانومواد طیف گسترده ای ازکاربرد ها را دارا میباشند.یکی از بزرگترین چالشهای شهرکهای صنعتی، تصفیه پسابهای صنایع میباشد.