فیلتر مغناطیسی در ایستگاه CGS

این طرح براساس مشکلات صنعت گاز برای داشتن خروجی بسیار پاک عاری از هرگونه ذرات ریز استفاده میگردد که گازی کاملا تمیز برای ارسال و‌گذر از رگلاتورها آماده شود که بسیار کارآمد می باشد و چندین قرارداد برای فروش بسته شده است.