فیلتر با قدرت جذب ذرات 25 میکرون

در صنعت تجهیزات هیدرولیک و سیالات بیشترین آسیب پذیری زمانی رخ می دهد که ذرات بسیار ریز رسوب می کنند. این فیلتر قادر است ذرات تا مقیاس 25 میکرون را جذب نماید و در حلال ها نظیر استون و … نیز حل نمی شود.