فیلترهای نوری لایه نازک انعطاف پذیر

ساخت فیلم های لایه نازک فیلترهای نوری در حوزه ی مرئی (نظیر آبی،سبز، قرمز…) – مادون قرمز و ماوراء بنفش با ضخامت ۸ میکرون و قابلیت انعطاف پذیری که قابلیت استفاده در سطوح و دستگاه های مختلف را دارا می باشد.