فیلترهای فولادی حاوی نانوذرات مس

فوم های فولادی دسته ای مواد پیشرفته هستند که می توانند در بسیاری از کاربردهای صنعتی به کار گرفته شوند. در این فناوری، نانوذرات مس به فوم فولادی اضافه شده است و این نانوذرات می توانند موجب از بین رفتن باکتری های موجود در آب در طی فرآیند فیلتراسیون توسط فلیتر فوم فولادی حاوی نانوذرات مس شود.