فیلامنت کامپوزیتی ABS

این فیلامنتها برای پرینترهای سه بعدی به کار می رود و در حال حاضر نمونه خارجی آنها با قیمتهای بالاتر از 300 هزار تومان به فروش می رسد.