فناوری‌های مغز علوم اعصاب شناختی

هدف اصلی از ایجاد آزمایشگاه فناوری‌های مغزی (brain technologies)‌ توسعه فناوری در راستای تولید واسط‌های مغز-ماشین جهت خواندن (رمزگشایی) و نوشتن (تحریک) در مغز است. هدف غایی این واسط‌ها تشخیص و درمان بیماری‌های شناختی چون اعتیاد، اختلالات توجه، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات عصبی مانند پارکینسون و آلزایمر و همچنین ساخت ابزارهای واسط مغز و ماشین برای ساده‌سازی و گسترش ارتباط دو سویه انسان و ماشین است. حوزه‌های مهمی از پزشکی همچون الکترومدیسن و مهندسی مانند ماشین‌های خودران به شدت متاثر از پژوهش‌های حوزه فناوری‌های مغزی است.