فلومتر دیجیتال

فلومتر طراحی شده از نوع فلومتر توربینی می باشد.در این فلومتر متناسب با میزان دبی عبوری از فلومتر مقدار چرخش توربین تغییر کرده که این تغییرات توسط یک سنسور اثر هال(حساس به جریان مغناطیسی) به برد الکترونیکی فرستاده می شود.برد الکترونیکی با پردازش اطلاعات بدست آمده از سنسور میزان دبی آب را بر روی ال سی دی که بر روی فلومتر تعبیه شده است نمایش می دهد.این فلومتر می تواند برای اندازه گیری مواد خورنده و یا سیستم های تحت فشار یا خلاء مورد استفاده قرار گیرد.