فلزیاب صنعتی

تشخیص قطعات بسیلر کوچک فلز و هشدار
جهت استفاده در صنایع الیاف پلاستیک و صنایع غذایی