فعال کننده واکنش پلاسمایی

این دستگاه با ایجاد پلاسما در گازهای دلخواه و تزریق آن به محیط واکنش باعث تسریع انجام واکنش می شود بخصوص اخیرا در تولید سریع الکل بسیار کاربرد دارد. نطر به اینکه تست های اولیه افزایش 20 درصدی تولید الکل را به کمک این دستگاه نشان می دهد و نظر به تسریع در تولید الکل در شرایط بحران کنونی سرمایه گزاری روی این دستگاه یک اولویت می تواند باشد.