فروشگاه اینترنتی محصولات دانش بنیان

هسته فناوری رهافرد مستقر در مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی وب سایت فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان را به آدرس https://rahafard.ir/ راه اندازی نمود که به بازریابی محصولات کمک شایانی خواهد نمود. پیرو راه اندازی این وبسایت سعی برآن شد تا محصولات کلیه مراکز رشد و سراهای نوآوری بتوانند از این وبسایت استفاده نمایند.