فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی

رویکرد اصلی ما حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالا های سنتی، محلی و ارگانیک ایرانی می باشد . ما با شناسایی بهترین تولید کنندگان و زمینه سازی جهت تسهیل در خرید و فروش با کیفیت ترین و ناب ترین محصولات از طریق فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی بر آن شدیم تا به این امر تحقق بخشیم . مشتریانی که ما برای تعامل با آنها برنامه ریزی نموده ایم عموم مردم و گاهاً کسب و کار های کوچک می باشند . ما معتقدیم که اگر با برنامه عمل نماییم، در سایه الطاف بی کران خداوند متعال، فعالیتمان با بهره گیری از منابع و نیرو های بومی ، گامی موثر است در جهت پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی. فعالیتی که هدف آن استراتژی سه سر برد است. بدین معنی که هم تولید کننده ، هم مصرف کننده و هم ما از این داد و ستد منتفع خواهیم شد.