فرمولاسیون مواد اصطکاکی بدون مس

به منظور تولید لنت ترمز از مواد اصطکاکی به صورت کامپاند استفاده می شود. این کامپاند محتوی مواد مختلف با درصدهای مختلف است و به لحاظ کیفی این مواد باید بسیار مرغوب باشد زیرا لنت ترمز قطعه ای با درصد ایمنی بسیار بالا است. ضمن داشتن کیفیت بسیار مطلوب و استاندارد مواد اصطکاکی باید دارای قیمت مناسب باشند و در ترکیب آن مسائل زیست محیطی در نظر گرفته شود. به این معنی که برخی مواد را نباید در ترکیب آن استفاده نمود.
فرمولاسیون مواد اصطکاکی مورد استفاده به عنوان کامپاند لنت ترمز از چهار گروه ماده رزین، پرکننده، الیاف و اصلاح کننده اصطکاک تشکیل می شود. جدا از کیفیت و قیمت مناسب مواد، لازم است تا حد ممکن از منابع داخلی و در دسترس تهیه شود.
در این فرمولاسیون از مواد موجود در کشور استفاده شده و در آن از آزبست، مس و سایر مواد مضر برای محیط زیست استفاده نشده است . به دلیل استفاده از مواد داخلی این فرمولاسیون به لحاظ قیمت ارزان تر از نمونه های مشابه است.از نظر کیفی کلیه آزمون ها انجام شده و مورد تایید استانداردهای مربوطه می باشد.