فراورده غذایی کارلا و استویا

داروهای گیاهی کارلا و استویا به دلیل اثر گذاری بالا و قیمت ارزان و نداشتن اثرات جانبی مخرب، می توانند جایگزین دارو های شیمیایی گردند. این گیاهان در درمان دیابت بسیار موثر بوده و اثر آنها در درمان فشار خون و کنترل سرطان نیز به اثبات رسیده است اما به دلیل تلخی بسیار قابل مصرف نمی باشد. با تولید پودر در شرایط غیر گرمایی و توسط پروتکل ابداعی، قرص فشرده طبیعی این گیاهان به راحتی قابل مصرف گردیده است. این محصول شیرین کننده که بصورت قرص عرضه می گردد دارای هیچگونه شیرین کننده مصنوعی اعم از سوکرالوز، آسپارتام، سوربیتول،ایزومالت و شکر نبوده و به دلیل کالری و چربی صفر آن، جذب بدن نمی شود.
کالری استویا بسیارپایین (در حد صفر) است و به صورت مستقیم سبب تحریک ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس می گردد و لذا می تواند در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو سبب پایین آمدن قند خون شود.