فرآوری شیمیایی لاتریت کم‏ عیار وتولید نانوذره نیکل

فناوری حاضر مربوط به فرآوری منابع لاتریتی کم عیار نیکل، و به طور ویژه پرعیارسازی هیدرومتالورژی این منابع و مشخصاً روشی برای تغلیظ و استخراج نیکل به شکل نانوذرات از این منابع با استفاده از فرآیندهای مبتنی بر هیدرومتالورژی است.