فرآورده های گوشتی فراسودمند از ماهی

محصولات این پروژه شامل بیش از ۶۰ نوع سوسیس و کالباس از گوشت بیش از ۱۰ گونه مختلف ماهی ‏می‎ ‎شود. ‏فرمولاسیون و روش ساخت ‏سوسیس و کالباس ها با توجه به مطالعه بازار، تهیه شده‎ ‎اند. با توجه به کیفیت متنوع ‏گوشت ماهی‎ ‎های آب شیرین، آب شور، جنوب و شمال ‏کشور و همچنین برخی ماهیان وارداتی و به‎ ‎علاوه مطالعات تحقیقاتی ‏دانشگاهی تنوع ‏محصولات بسیار بالا می باشد. ‏