فایبرهای پلیمری زیست تخریب پذیر

پلیمرهای رایج زیست تخریب پذیر مانند PLA (پلی لاکتیک اسید) بسیار ترد بوده و به سختی قابلیت تبدیل به فیلامنت های پلیمری و به خصوص الیاف را توسط فناوری های رایج پلیمری مانند اکسترودر و یا روش های ذوب ریسی دارند. در این روش از یک فناوری استفاده شده که قادر به تولید میکرو الیاف پلی لاکتیک اسید و یا مشتقات کامپوزیتی آن بوده بطوریکه الیاف با قطری یکنواخت و با نرخ تولید نسبتا قابل توجه تولید می شود. کاربرد ویژه الیاف های زیست تخریب پذیر می تواند در فناوری های به روز نظیر منسوجات حافظه دار زیست تخریب پذیر، البسه زیست تخریب پذیر، و یا آلیاژهای پلیمری پایه PLA با خواص حافظه داری یا هوشمند یا تولید نخ بخیه تخریب پذیر با نوع گرید پزشکی این پلیمر می باشد.