فاوالیزر 3

این سامانه که به صورت پرتابل یا قابل حمل طراحی و تولید شده است توسط پلیس راهور ناجا جهت تشخیص تخلفات رانندگی منجمله تخلف سرعت مبتنی بر اندازه گیری توسط لیزر برای برد 1000 تا 1500 متر طراحی شده است . این سامانه قادر است ویدیو و عکس خودروی متخلف را نیز آرشیو نماید.