عصاره پپتیدهای حاصل از گیاه مورینگا

محصولی که در حال حاضر توسط شرکت دانش بنیان طبیعت زنده (سینره) به منظور محافظت از پوست در برابر آلودگی در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده می شود؛ حاصل پپتیدهای موجود در عصاره دانه گیاه مورینگا است. گیاه مورینگا در جهان، به دلیل خواص و مزیت های آن به عنوان درخت معجزه شناخته شده است. قسمت های مختلف این گیاه از جمله دانه، برگ، ریشه در صنعت پزشکی، داروسازی، صنایع غذایی و کشاورزی در سراسر جهان استفاده می شود. وزن مولکولی پروتئین های دانه گیاه مورینگا دارای رنج وسیعی است که هرکدام کاربردهای مختلفی در محصولات آرایشی بهداشتی دارند. بنابراین، این محصول طبق سفارش، فراوری شده و دارای پپتیدهای لازم برای مبارزه با اثرات آلودگی و پاک سازی پوست می باشد