طرح من دکترم

بر همگان واضح و مبرهن است که در سالیان اخیر ْ استفاده از تلفن های همراه هوشمند به طور چشمگیری فراگیر شده است و بخش قابل توجهی از اوقات فراغت مردم ایران و جهان به بازی های تلفن همراه اختصاص یافته است. بازی هایی که اغلب جنبه سرگرمی دارند و در آن ها خبری از آموزش نیست. چه ایده ای بهتر از این که از این ظرفیت استفاده کنیم و راه های پیشگیری از ابتلاء به بیماری های مختلف رو در قالب بازی به بچه ها معرفی کنیم.