طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه

طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه، با هدف توقف روند خشک شدن و احیای این دریاچه، در سال ۱۳۹۲ آغاز به کار نموده و با به کارگیری دانش روز جهان و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصّصان داخلی و خارجی، نسبت به انجام مطالعات پشتیبان، طراحی نقشه راه احیاء و پایش اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقدام نموده است. هم‌اکنون با گذشت ۷ سال از اجرای طرح، ضمن تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه و رفع مخاطرات ناشی از خشک شدن آن، دریاچه در مسیر احیای پایدار قرار گرفته و هدف میان‌مدّت آن یعنی دستیابی به شاخص بهداشت و سلامت با موفقیت حاصل شده است.